3M biến thực tế ảo thành hiện thực

Bằng cách cập nhật công nghệ hàng thế kỷ, một nhóm nhỏ các nhà khoa học 3M đã gây ra một cuộc cách mạng về tai nghe thực tế ảo. Vào đầu những năm 2010, một số ít các nhà khoa học 3M đã được giao một sứ mệnh kết thúc mở: áp dụng...

3M tham gia liên minh toàn cầu mới thúc đẩy năng lượng tái tạo

3M đang đáp ứng nhu cầu cấp bách về khử cacbon trong hệ thống năng lượng toàn cầu với tư cách là một trong những thành viên sáng lập của Liên minh Toàn cầu về Năng lượng Bền vững. Liên minh mới này đã nâng cao sứ mệnh giải quyết các thách thức trong...

Các nhà khoa học 3M phát triển công cụ hỗ trợ chống Covid

Khi ba nhà khoa học 3M bắt đầu thực hiện một dự án lọc dược phẩm sinh học nhỏ vào những năm 1990, họ không hề biết rằng nỗ lực của họ sẽ trở thành một phần của cuộc chiến chống lại COVID-19 ngày nay. Dòng sản phẩm kết quả đó - Máy lọc hỗn...