PHƯƠNG THỨC SHIP COD

Nhằm tạo điều kiện thoạn lợi cho khách hàng Bangkeo3M.cOM hỗ trợ hình thức ship COD, khách hàng thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng sau khi nhận hàng và kiểm tra sản phẩm.

BOOK GRAB ỨNG TIỀN TRƯỚC

Đối với những khách hàng cần gấp sản phẩm trong ngày tại khu vực Hồ Chí Minh. Bangkeo3m.COM hỗ trợ đặt grab ứng tiền trước sau khi nhận sản phẩm quý khách thanh toán cho Grab