3M tham gia liên minh toàn cầu mới thúc đẩy năng lượng tái tạo

3m năng lượng tái tạo

3M đang đáp ứng nhu cầu cấp bách về khử cacbon trong hệ thống năng lượng toàn cầu với tư cách là một trong những thành viên sáng lập của Liên minh Toàn cầu về Năng lượng Bền vững. Liên minh mới này đã nâng cao sứ mệnh giải quyết các thách thức trong ngành công nghiệp tái tạo tại Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc (COP26) ở Glasgow. “Tại 3M, chúng tôi cam kết áp dụng khoa học và đổi mới để cải thiện hành tinh của chúng ta và con người của nó,” Gayle Schueller, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc phát triển bền vững của 3M cho biết. “Chúng tôi tự hào về những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được trong việc thúc đẩy năng lượng bền vững, nhưng biết rằng còn nhiều việc phải làm và bằng cách hành động chung với các thành viên Liên minh, chúng tôi có thể đẩy nhanh các giải pháp khí hậu và năng lượng toàn cầu.”

Trong một cuộc thảo luận của ban hội thẩm do Liên minh và Hội đồng Năng lượng gió Toàn cầu (GWEC) tổ chức tại COP26, Schueller đã chia sẻ thông tin cập nhật về quá trình chuyển đổi của 3M sang điện tái tạo. Công ty đã cam kết chuyển hoạt động toàn cầu sang 100% điện tái tạo vào năm 2050 và đang trên đà vượt qua 50% trong tương lai gần. Nó cũng đang thực hiện các cải tiến hoạt động để thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng, nhằm mục đích cải thiện 30% được chỉ số hóa trên doanh thu thuần vào năm 2025.

Bằng cách chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về các hoạt động mua sắm thành công và thảo luận chung về các giải pháp cho các rào cản chung, sự kiện này nhằm khuyến khích những người khác tham gia Liên minh trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi tái tạo. Liên minh toàn cầu về năng lượng bền vững, hoàn toàn phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, tập hợp các công ty điện lực, các nhà đổi mới, nhà sản xuất, trường đại học, cơ quan quản lý, hiệp hội và xã hội dân sự.

Ngoài 3M, 17 thành viên sáng lập là Adani Renewables, Eletrobras, Enel Green Power, Edp, Iberdrola, Global Solar Council, Global Wind Energy Council, Goldwind, JA Solar, Nordex Group, NTPC Limited, Polytechnic University of Milan, Polytechnic University của Turin, ReNew Power, Risen Energy và Trina Solar.

Các thành viên của Liên minh sẽ hợp tác giải quyết các thách thức bền vững liên quan đến quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Họ đang tập trung vào bốn lĩnh vực chính: không phát thải ròng và dấu chân CO2; kinh tế tròn và thiết kế, quyền con người; và dấu chân nước.

Băng keo 3M, thông qua Bộ phận Thị trường Điện, đã làm việc với Liên minh ngay từ đầu, cung cấp chuyên môn khoa học và công nghệ về đổi mới bền vững – đặc biệt là trong bối cảnh các giải pháp tối ưu hóa năng lượng. Patrick Rogiers, Chủ tịch Bộ phận Thị trường Điện 3M cho biết: “Trao quyền cho khách hàng để cung cấp năng lượng hiệu quả, đáng tin cậy và bền vững là mục đích chiến lược của bộ phận trên toàn thế giới của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về Liên minh Toàn cầu về Năng lượng Bền vững, hãy truy cập www.sustainable-energy.eco. Để biết thêm thông tin về những nỗ lực không ngừng của 3M nhằm cải thiện môi trường, hãy truy cập www.3M.com/sustainability. Để mua băng keo 3m chính hãng hay truy cập: https://bangkeo3m.com

Nguồn: 3m.com

Leave a Reply