So sánh - Bangkeo3M.COM
  • Thứ 2 - Thứ 7: 8.00 - 18.00
  • Công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Khải Nguyên
  • khainguyen3m@gmail.com
THỜI GIAN NHẬN HÀNG NHANH SẮP KẾT THÚC

Đơn hàng mới

  • 2 x Băng keo 2 mặt DÁN TƯỜNG
  • 2 x Keo dán GIÀY DÉP siêu dính
  • 2 x Băng keo 2 mặt CHỊU LỰC
  • 1 x Keo dán NHỰA siêu dính
  • 2 x Keo dán NHỰA siêu dính
  • x Keo dán NHỰA siêu dính
  • 1 x Băng keo 2 mặt DÁN TƯỜNG
  • 1 x Băng keo dán Ô TÔ
  • 1 x Keo dán CAO SU siêu dính
  • 2 x Keo dán NHỰA siêu dính

So sánh