Listings Archive - Bangkeo3M.COM
 • Thứ 2 - Thứ 7: 8.00 - 18.00
 • Công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Khải Nguyên
 • khainguyen3m@gmail.com

Băng keo 2 mặt 3M

Sort by:
Loại keo
Keo dạng nước
 • Mã SP# 0008
Xem thêm
Loại keo
Băng keo 2 mặt CHỊU LỰC
Kích thước
Độ dày
1,1mm
 • Mã SP# 0001
Xem thêm
Loại keo
Băng keo 2 mặt CHỊU LỰC
Kích thước
12mm x 5m
Độ dày
0.4mm
 • Mã SP# 0007
Xem thêm
Loại keo
Kích thước
Độ dày
0.76mm
 • Mã SP# 0005
Xem thêm
Loại keo
Băng keo 2 mặt CHỊU NHIỆT
Kích thước
10mm x 50m
Độ dày
0.12mm
 • Mã SP# 0003
Xem thêm
Loại keo
Băng keo 2 mặt CHỊU LỰC
Kích thước
Độ dày
1,1mm
 • Mã SP# 0001
Xem thêm
Loại keo
 • Mã SP# 00018
Xem thêm
Loại keo
Băng keo 2 mặt CHỊU LỰC
Kích thước
Độ dày
1,1mm
 • Mã SP# 0006
Xem thêm
Loại keo
Keo dạng nước
 • Mã SP# 00015
Xem thêm