Listings Archive - Bangkeo3M.COM
 • Thứ 2 - Thứ 7: 8.00 - 18.00
 • Công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Khải Nguyên
 • khainguyen3m@gmail.com
THỜI GIAN NHẬN HÀNG NHANH SẮP KẾT THÚC

Đơn hàng mới

 • 2 x Keo dán GIÀY DÉP siêu dính
 • 1 x Keo dán GIÀY DÉP siêu dính
 • 1 x Keo dán GIÀY DÉP siêu dính
 • 2 x Keo dán GIÀY DÉP siêu dính
 • 1 x Keo dán SẮT AB loại tốt
 • 1 x Băng keo 2 mặt DÁN TƯỜNG
 • 2 x Keo dán GIÀY DÉP siêu dính
 • 1 x Keo dán GIÀY DÉP siêu dính
 • 5 x Keo dán GIÀY DÉP siêu dính
 • 1 x Keo 3M PR100

Băng keo 2 mặt 3M

Sort by:
Loại keo
 • Mã SP# 0008
Xem thêm
Giá: 119 000đ
Giá KM 99 000đ
Loại keo
Băng keo 2 mặt CHỊU LỰC
Kích thước
Độ dày
1,1mm
 • Mã SP# 0001
Xem thêm
Giá: 119 000đ
Giá KM 99 000đ
Loại keo
Băng keo 2 mặt CHỊU LỰC
Kích thước
Độ dày
1,1mm
 • Mã SP# 0001
Xem thêm
Loại keo
Keo dạng nước
 • Mã SP# 00015
Xem thêm
Giá: 119 000đ
Giá KM 99 000đ
Loại keo
Kích thước
Độ dày
0.76mm
 • Mã SP# 0005
Xem thêm
Giá: 119 000đ
Giá KM 99 000đ
Loại keo
Băng keo 2 mặt CHỊU LỰC
Kích thước
10mm x 5m
Độ dày
1,1mm
 • Mã SP# 0001
Xem thêm
Giá: 150 000đ
Giá KM 129 000đ
Loại keo
Keo dạng nước
 • Mã SP# 0008
Xem thêm
Giá 69 000đ
Giá KM 59 000đ
Loại keo
Keo dạng sệt
 • Mã SP# 00048
Xem thêm
Giá: 119 000đ
Giá KM 99 000đ
Loại keo
Băng keo 2 mặt CHỊU LỰC
Kích thước
10mm x 5m
Độ dày
1,1mm
 • Mã SP# 0001
Xem thêm